MAS Blaník bude v novém programovém období 2014-2020 rozdělovat z Programu rozvoje venkova částku ve výši minimálně 23, 5 milionu Kč ( V současné době probíhá vyjednávání na navýšení alokace až o 300 % pro jednotlivé místní akční skupiny). Navrhujeme vybrat maximálne šest opatření, na která půjde přes MAS čerpat finanční prostředky, abychom nedělili peníze mezi všech třináct opatření, a tím nedocházelo k jejich zbytečnému rozdělení na drobné částky.
Vyberte tedy maximálně šest opatření, o kterých si myslíte, že by se měla realizovat na území MAS Blaník.
Dotazník naleznete zde: https://goo.gl/qZnJCH