Proběhlo setkání řídící skupiny přípravy strategie a chystá se třetí kolo setkání pracovních skupin!
Dne 11.3.2014 proběhlo ve Spolkovém domě Vlašim setkání řídící skupiny k přípravě strategie MAS Blaník. Vznikly týmy zodpovědné za přípravu jednotlivých témat (sociální služby, výchova a vzdělávání, kulturní, spolkový a zájmový život, cestovní ruch, fyzický rozvoj obcí, využití potenciálu krajiny). Členové těchto týmů budou vytvářet texty do strategie. Nadále je ovšem možné se zapojit do tvorby strategie tím, že se zúčastníte setkání pracovní skupiny na téma, které je Vám blízké. Setkání se budou konat od poloviny dubna do poloviny června 2014. Termíny setkání pracovních skupin budou zveřejněny začátkem dubna na těchto stránkách a všichni, kteří se již setkání zúčastnili, budou informováni e-mailem.