Program:

1) informace k pracem na strategii,  prezentace indikátorů ke strategii MAS Blaník 

2) informace k projektu PMOS (Podpora meziobecní spolupráce) a vazba na MAS

3) účetnictví MAS - výdaje - první pololetí 2014

4) plán práce a úkoly na další období

5) standardizace, zaměstnanec MAS, kancelář MAS, asistentka, úřední hodiny

6) další projekty - (spolupráce - výstupy dosavadních jednání), projekt MMR na podporu neziskových organizací .