Program:
– Informace o činnosti kanceláře, statutárních zástupců MAS, výboru
– Informace o financování MAS v roce 2015 – příspěvky, vnitřní pokyn
– Standardizace
– Změna údajů v rejstříkovém soudu
– Projekty spolupráce
– Vnitřní směrnice MAS -cestovní výdaje, inventarizační komise, další
Projednání způsobu volby předsedy a místopředsedů – postup, jaký bude zvolen

Projednání Výroční zprávy a účetní závěrky MAS
Projednání a schválení Strategie do II. připomínkového kola pro členskou schůzi