Výzva

MAS_Blaník_výzva č.7_final01

Příloha č.1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti – Komunitní centrum

Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení- komunitní centrum

Kontrolni-listy-pro-FNaP_Komunitní centrum_fin

Kontrolni-listy-pro-Komunitní centrum_Vecne hodn._fin

Seminář pro žadatele

Pozvánka_Seminář Komunitní centra

Prezentace_Seminář Komunitní centra

Prezenční listina

Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých žádostí 7. výzva MAS

Školení výběrové komise

Pozvánka_školení výběrové komise

PL_školení Výběrové komise_29.11.18

Věcné hodnocení

Zápis z Výběrové komise 7.3.2019

 

Výběr projektů

Zápis z jednání z Výboru 14.3.2019_kompletní

Seznam vybraných projektů k 7. výzvě MAS_IROP