Výzva

11. výzva MAS Blaník, z. s. 

Příloha č.1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

 

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář k 11. výzvě MAS Blaník, z. s.