Výzva

11. výzva MAS Blaník, z. s. 

Příloha č.1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

 

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář k 11. výzvě MAS Blaník, z. s. 

 

Školení

Pozvánka na školení VK MAS Blaník, z. s. ke střetu zájmů

Záznam školení k jednání VK pro výzvu MAS

 

Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých žádostí

 

Věcné hodnocení

Pozvánka na jednání Výběrové komise dne 13. 9. 2021

Prezenční listina z jednání Výběrové komise dne 13. 9. 2021

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 13. 9. 2021

Kontrolní list

 

Výběr projektů

Pozvánka Výbor MAS 29. 9. 2021

Prezenční listina 29. 9. 2021

Zápis z jednání Výboru MAS 29. 9. 2021

Seznam vybraných projektů