Řídící výbor (ŘV) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Vlašim. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP. Pro zachování kontinuity bylo prioritou, aby na našem území pokračovali v činnosti členové, kteří byli součástí předchozího projektu. Řídící výbor se řídí platným Statutem, Jednacím řádem a Volebním řádem.

Složení Řídícího výboru MAP