Obsahem setkání pracovních skupin je výměna zkušeností a odborných znalostí v tématech dle svého zaměření. Během setkání pracovních skupin dochází k plánování aktivit spolupráce a aktivit škol v daných. Dále pracovní skupiny projednávají podklady a dokumenty MAP. Pracovní skupiny se scházejí minimálně 4x ročně.

V rámci MAP III pro ORP Vlašim fungují 4 pracovní skupiny: