Členové Výběrové komise MAS Blaník

Jméno člena Sektor Zájmová skupina
Barbora Brožková Soukromý Kultura, spolky
Barbora Pavlisová Soukromý Výchova a vzdělávání
Blaník – svazek obcí (zastoupen Eliškou Švejdovou) Veřejný Rozvoj obcí
Jan Horálek Soukromý Kultura, spolky
Jan Vopálka Soukromý Výchova a vzdělávání
Petr Kolář Soukromý Sociální služby
Lucie Jeřábková Soukromý Cestovní ruch
Lucie Lebedová Soukromý Kultura, spolky
Miroslav Lalouček Soukromý Potenciál krajiny
Pavel Procházka  Soukromý Rozvoj obcí
Tomáš Vondráček Soukromý Rozvoj obcí
Zájmová skupina Počet členů % zastoupení
Rozvoj obcí 3 27
Výchova a vzdělávání 2 18
Kulturní, spolková a zájmová činnost 3 27
Sociální služby 1 9
Cestovní ruch 1 9
Potenciál krajiny 1 9

Zápisy z jednání Výběrové komise MAS Blaník

Archiv členů výběrové komise