ORGÁNY MAS BLANÍK

Nejvyšším orgánem MAS Blaník, z. s. je členská schůze.
Dále v textu najdete složení Výboru, Monitorovacího a kontrolního výboru a Výběrové komise.
Seznam všech členů MAS Blaník naleznete zde.

Renata Vondráková – předsedkyně        

Pavel Duda – místopředseda                     

Jan Balšánek – místopředseda

 

ČLENOVÉ VÝBORU MAS BLANÍK

 Mgr. Renata Vondráková – OSVČ – Poradenství v oblasti humanitních věd

narodila se v roce 1980 v Praze, kde do 14 let věku žila. V roce 1994 se s rodiči a sestrou přestěhovala do Slověnic u Divišova, kde má její  rodina kořeny (pradědeček Fabián Horák v místě hospodařil a byl tam i starostou). Od studií na Gymnáziu Vlašim se intenzivně zabývá rozvojem venkova a tématem života na venkově jak prakticky, tak teoreticky. Vystudovala Fakultu humanitních studií obor bakalář humanitních věd a na stejné fakultě potom magisterský program sociální a kulturní ekologie. V roce 2004 spoluzakládala Posázaví o.p.s. místní akční skupinu jako jeden z partnerů za Podblanickem o.s.. Právě v Podblanickem o.s. je od roku 2005 až do dnešní doby předsedkyní. Spolu s kolegy vytvořila dlouhodobý projekt „Studenti pro venkov“, který si klade za cíl přilákat mladé lidi k trvalému životu na venkově. V místní akční skupině Blaník reprezentuje podnikatelský sektor. Od roku 2002 také nabízí služby v oblasti zpracování žádostí o dotace, zapojení veřejnosti, facilitace, konzultace atp.  „Baví mě pracovat v týmu a rozjíždět nové projekty, které dávají smysl, proto jsem přijala roli první předsedkyně MAS Blaník o.s. s cílem tuto skupinu uvést v život. Přeji si, aby se stala prostorem, kde je možné prezentovat své názory a komunikovat je otevřeně s ostatními aktéry regionu“. Volný čas nejraději tráví na zahradě s jejími dvěma syny. Doma se cítí všude tam, odkud je vidět Blaník.

Pavel Duda – soukromý zemědělec    

narodil se v roce 1977 a bydlí v Pravoníně. Po ukončeném základním vzdělání absolvoval Střední průmyslovou školu strojní ve Vlašimi. Po maturitě nastoupil do podniku Sellier a Bellot jako řidič; v té době ale už začal i soukromě hospodařit. Od roku 2002 je soukromé zemědělské podnikání jeho hlavní činností. Od roku 2010 funguje také jako místostarosta obce Pravonín. Od roku 2013 je rovněž spoluzakladatelem a předsedou regionální asociace soukromého zemědělství okresu Benešov.
V MAS Blaník reprezentuje soukromé zemědělce –  je přesvědčen, že právě oni dokáží udržovat krajinu v pořádku a v dobrém stavu. „Tomu, kdo pracuje na svém, není lhostejné, jak vypadá okolí vlastního pole – příjezdové obecní cesty a ostatní krajinné prvky“.

Mgr. Jan Balšánek (zastupuje Mikroregion Český smaragd)

Ing. Růžena Kučerová  (zastupuje Městys Louňovice pod Blaníkem)

narodila se roku 1957, žije v Louňovicích pod Blaníkem.  Po absolvování Střední průmyslové školy zeměměřické vystudovala ČVUT v Praze – fakultu stavební, obor geodézie a kartografie, kde studium ukončila v roce 1981 státní zkouškou. Hned potom začala pracovat v zemědělství:  na Státním statku Vlašim, v JZD Podblanicko Louňovice a v Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s. Od roku 2006 je starostkou Městyse Louňovice pod Blaníkem. „V MAS Blaník chci zvelebovat území městyse Louňovice  pod Blaníkem a okolí“.

Eva Lupačová (zastupuje Město Vlašim)

narodila jsem se v roce 1973 ve Vlašimi. Chodila jsem zde i do školy a následně jsem na Gymnáziu Vlašim v roce 1991 ukončila studia maturitní zkouškou. Poté jsem rok pracovala jako účetní u Středočeských lesů a poté jsem nastoupila jako praktikant na Okresní úřad v Benešově, tam jsem pracovala do mateřské dovolené, kterou jsem nastoupila v roce 1995 jako účetní. Po mateřské dovolené jsem změnila obor a začala od roku 1998 pracovat na odboru regionálního rozvoje, tam jsem se seznámila s problematikou dotační politiky ČR a následně i předvstupních fondů EU. Po zrušení okresních úřadů jsem začala od ledna 2003 pracovat na Městském úřadu ve Vlašimi. Zde v současné době pracuji na odboru hospodářském a investičním. Zabývám se administrací projektů, které město Vlašim realizuje ať již s finanční dotací nebo i z vlastních prostředků. K mým zálibám patří čtení, zvířata, příroda, vaření.

Josef Korn  (zastupuje Město Trhový Štěpánov)

narozen v roce 1961 ve Vlašimi. Po studiu na středním odborném učilišti v oboru elektromechanik pracoval v Sellier a Bellot či v podniku Deltgas. V zastupitelstvu města Trhový Štěpánov je od roku  1994, od roku 2006 je členem rady města. V roce 2009 se stal místostarostou a v roce 2014 se stal starostou města Trhový Štěpánov. Mimo jiné je od roku 1993 starostou SDH Trhový Štěpánov a od roku 2009 jednatele firmy EKOSO, s. r. o. a místopředsedou svazku obcí EKOSO. Mezi jeho koníčky patří příroda, malování obrazů, práce ve veřejných spolcích a zejména práce kolem rodinného domu. Je ženatý a má tři děti.

Mgr. Věra Janoušová (zastupuje Diakonii ČCE – středisko Střední Čechy)

narodila se v roce 1967 v Benešově. Dětství prožila v Bolině. Od roku 1955 žije v Trhovém Štěpánově. Vystudovala strojní průmyslovou školu strojnickou ve Vlašimi a Zdravotně-sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve středisku Diakonie ve Vlašimi pracuje od roku 2009. Volný čas věnuje práci na tahradě a vycházkách se psem a dalšímu vzdělávání.

Mgr. Daniela Laloučková (zastupuje Farní charitu Vlašim)

Vdaná, matka 4 dětí, věřící, není členkou žádné politické strany. Trvale  žije v Miřeticích. Vystudovala bakalářský program sociální práce na Univerzitě Hradec Králové.Od roku 2009 pracuje ve Farní charitě Vlašim jako ředitelka. Tato humanitární organizace poskytuje odborné sociální a zdravotní služby. Aktivně se účastní komunitního života. V současné době je předsedkyní Miřetického klubu žen. Ráda pracuje na zahrádce, čte, cestuje. Nemá ráda podrazy, pokrytectví.

Štěpánka Bézová  (zastupuje SDH Trhový Štěpánov)

 

Členové Monitorovacího a kontrolního výboru

Obec Pravonín (zastoupena Mgr. Janou Lapáčkovou)
Městys Načeradec (zastoupený Ing. Blankou Krejčovou)
ZŠ Čechtice (zastoupena Mgr. Lenkou Proschkovou)

Zápis ze schůze 18.6. 2013 naleznete zde.

Zápis ze dne 9. 9. 2014 naleznete zde.

Zápis ze dne 23. 3. 2015 naleznete zde.

Zápis ze dne 4. 8. 2015 naleznete zde.

Zápis ze dne 11. 1. 2016 naleznete zde.

Zápis ze dne 15. 3. 2016 naleznete zde.

Zápis ze dne 18. 10. 2016 naleznete zde.

Členové výběrové komise

Marie Marhanová

Mgr. Stanislav Kužel

TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem (zastoupena Jiřím Pospíšilem)

Ing. Dana Kucharčíková, Dis.

Miroslav Lalouček

Milan Hájek

Karel Kroupa

Obec Kondrac (zastoupena Miroslavem Matuškou)

TJ Sokol Čechtice (zastoupena Františkem Nebřenským)

Mikroregion Blaník (zastoupen Ing. Eliškou Švejdovou)

Pavel Procházka

                                                                                             

Zápis ze schůze Výběrové komise konané dne 23.2.2015 naleznete zde.