ORGÁNY MAS BLANÍK

Mgr. Jitka Fialová, zastupující Spolkový dům Vlašim – předsedkyně

Pavel Duda – místopředseda

Mgr. Jan Balšánek – místopředseda

ČLENOVÉ VÝBORU MAS BLANÍK

Mgr. Jitka Fialová (zastupuje Spolkový dům Vlašim)

Mgr. Renata Vondráková – OSVČ – Poradenství v oblasti humanitních věd  

narodila se v roce 1980 v Praze, kde do 14 let věku žila. V roce 1994 se s rodiči a sestrou přestěhovala do Slověnic u Divišova, kde má její rodina kořeny (pradědeček Fabián Horák v místě hospodařil a byl tam i starostou). Od studií na Gymnáziu Vlašim se intenzivně zabývá rozvojem venkova a tématem života na venkově jak prakticky, tak teoreticky. Vystudovala Fakultu humanitních studií obor bakalář humanitních věd a na stejné fakultě potom magisterský program sociální a kulturní ekologie. V roce 2004 spoluzakládala Posázaví o.p.s. místní akční skupinu jako jeden z partnerů za Podblanickem o.s.. Právě v Podblanickem o.s. je od roku 2005 až do dnešní doby předsedkyní. Spolu s kolegy vytvořila dlouhodobý projekt „Studenti pro venkov“, který si klade za cíl přilákat mladé lidi k trvalému životu na venkově. V letech 2006 až 2010 působila ve Slověnicích jako starostka. V místní akční skupině Blaník reprezentuje podnikatelský sektor. Od roku 2002 nabízí služby v oblasti zpracování žádostí o dotace, zapojení veřejnosti, facilitace, konzultace atp.  V roce 2017 se přestěhovala ze Slověnic do Křížova pod Blaníkem a spolu s manželem a dvěma syny zakládá rodinnou farmu zaměřenou na pěstování bezu černého (Sambucus Nigra) na ploše 5,3 ha a chov více rohých plemenných ovcí JACOB. „Baví mě pracovat v týmu a rozjíždět nové projekty, které dávají smysl, proto jsem přijala roli předsedkyně MAS Blaník. Přeji si, aby se stala prostorem, kde je možné prezentovat své názory a komunikovat je otevřeně s ostatními aktéry regionu“.

Pavel Duda – soukromý zemědělec

narodil se v roce 1977 a bydlí v Pravoníně. Po ukončeném základním vzdělání absolvoval Střední průmyslovou školu strojní ve Vlašimi. Po maturitě nastoupil do podniku Sellier a Bellot jako řidič; v té době ale už začal i soukromě hospodařit. Od roku 2002 je soukromé zemědělské podnikání jeho hlavní činností. Od roku 2010 funguje také jako místostarosta obce Pravonín. Od roku 2013 je rovněž spoluzakladatelem a předsedou regionální asociace soukromého zemědělství okresu Benešov. V MAS Blaník reprezentuje soukromé zemědělce –  je přesvědčen, že právě oni dokáží udržovat krajinu v pořádku a v dobrém stavu. „Tomu, kdo pracuje na svém, není lhostejné, jak vypadá okolí vlastního pole – příjezdové obecní cesty a ostatní krajinné prvky“.

Mgr. Jan Balšánek (zastupuje Mikroregion Český smaragd)

Ing. Václav Fejtek (zastupuje Městys Louňovice pod Blaníkem)

Karel Kroupa (zastupuje Město Vlašim)

Josef Korn  (zastupuje Město Trhový Štěpánov)   

narozen v roce 1961 ve Vlašimi. Po studiu na středním odborném učilišti v oboru elektromechanik pracoval v Sellier a Bellot či v podniku Deltgas. V zastupitelstvu města Trhový Štěpánov je od roku  1994, od roku 2006 je členem rady města. V roce 2009 se stal místostarostou a v roce 2014 se stal starostou města Trhový Štěpánov. Mimo jiné je od roku 1993 starostou SDH Trhový Štěpánov a od roku 2009 jednatele firmy EKOSO, s. r. o. a místopředsedou svazku obcí EKOSO. Mezi jeho koníčky patří příroda, malování obrazů, práce ve veřejných spolcích a zejména práce kolem rodinného domu. Je ženatý a má tři děti.

Bc. Dana Lučanová (zastupuje Diakonii ČCE – středisko Střední Čechy)

Mgr. Daniela Laloučková (zastupuje Charitu Vlašim)   

vdaná, matka 4 dětí, věřící, není členkou žádné politické strany. Trvale  žije v Miřeticích. Vystudovala bakalářský program sociální práce na Univerzitě Hradec Králové.Od roku 2009 pracuje ve Farní charitě Vlašim jako ředitelka. Tato humanitární organizace poskytuje odborné sociální a zdravotní služby. Aktivně se účastní komunitního života. V současné době je předsedkyní Miřetického klubu žen. Ráda pracuje na zahrádce, čte, cestuje. Nemá ráda podrazy, pokrytectví.

Štěpánka Bézová  (zastupuje SDH Trhový Štěpánov)

František Nebřenský (zastupuje TJ Sokol Čechtice)

Členové Monitorovacího a kontrolního výboru

Mgr. Petr Jíša

Obec Pravonín (zastoupena Mgr. Janou Lapáčkovou)

Radmila Matušková

Členové Výběrové komise

Marie Marhanová

Mgr. Stanislav Kužel

Mgr. Kateřina Rybníčková

Miroslav Lalouček

Milan Hájek

Tomáš Vondráček

Lucie Lebedová

Anna Van der Werden

Mikroregion Blaník (zastoupen Ing. Eliškou Švejdovou)

Ing. Pavel Procházka

Jan Horálek