O NÁS

STRUČNĚ O MAS BLANÍK

Místní akční skupina Blaník je dobrovolnýmneziskovým sdružením občanůneziskových organizací, veřejných institucí a podnikůzaložená na podporu rozvoje území MAS BlaníkMAS Blaník má v současné době 54 členů, včetně obcí, spolků, zemědělských podnikatelů či fyzických osobNejvyšším řídícím orgánem je Výbor MAS Blaník.Ten Blaník má 11 členů a je odpovědný za rozhodování a plnění cílů nejvyššímu orgánu, a to členské schůzi.

Naše cíle:
• podpora komunitní místní rozvoj s cílem koordinovat regionální rozvoj ve všech oblastech
• projektové poradenství
 podporovat vzdělávací iniciativy
 mezinárodní spolupráce
• tvorba rozvojových strategií a plánů pro region

MAS Blaník se nachází v jižní části Středních ČechOblast zahrnuje 44 měst a obcí, rozdělených do čtyřdobrovolných sdružení obcía  25.000 obyvatel. Na území MAS Blaník  je jen devět obcí s populací nad 500Zbytek jsou malé vesnice s obyvatelstvem pod 500.

Dominantami
 území jsou bájná hora Blaník, vodní nádrž Želivka a její ochranné pásmo či zámecký park ve Vlašimi.