PROCES VZNIKU MAS, OSLOVENÍ PARTNERŮ A VEŘEJNOSTI 

4. 10. 2012 – Informační přednáška k LEADER – Spolkový dům
10. 10. 2012 – Setkání se starosty iniciované Mikroregionem Chopos
12. 10. 2012 – Prohlášení 4 mikroregionů
16. 10. 2012 – Neformální schůzka pracovní skupiny pro vznik nové MAS
2. 11. 2012 – Schůzka s Posázaví o rozdělení stávající MAS Posázaví o.p.s.
13. 11. 2012 – Schůzka pracovní skupiny oddělující se MAS samostatně a poté s Posázavím o.p.s.
18.12.2012 – I. neformální setkání nové MAS – Spolkový dům Vlašim
22.1.2013 – Veřejná přednáška LEADER ve Spolkovém domě, Vlašim
29. 1. 2013 – II. neformální setkání MAS – Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
25. 2. 2013 19 hodin – Konzultace ve Spolkovém domě pro zájemce o členství v MAS
5. 3. 2013 – III. neformální setkání MAS v Kondraci
16.4. 2013 – IV. neformáln setkání MAS v Martinicích

10.5. 2013 – provedena registrace MAS Blaník,o.s. Ministerstvem vnitra ČR

14. 5. 2013 – V. neformální setkání MAS v Trhovém Štěpánově

18.6. 2013 – ustavující valná hromada

další zápisy ze členských schůzí, valných hromad a schůzí dalších orgánů MAS Blaník naleznete pod odrážkou “Dokumenty”