16Lis/18

8. Výzva MAS Blaník, z.s. – IROP – školství a vzdělávání – Infrastruktura pro neformální a zájmové vzdělávání

Výzva MAS_Blaník_výzva č. 8_final01 Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 8. výzva.final Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení _8.výzva.final Kontrolni-listy-pro-FNaP_Neformální vzdělávání_fin Kontrolni-listy-pro-Neformální vzdělávání_Vecne hodn._fi Změna výzvy MAS_Blaník_výzva č. 8_změna_final SeminářRead More…